W związku z wejściem w życie nowych przepisów RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), które jest stosowane w całej UE od dnia 25 maja 2018 r. Grupa ProfAs informuje, że: Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Grupa ProfAs przypominamy o uwzględnieniu w CV klauzuli o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa ProfAs moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa ProfAs moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Grupa ProfAs jako administrator danych informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania przez kontakt z: administrator.danych@profas.com.pl. Podanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest obowiązkowe, natomiast w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach dobrowolne.