Grupa ProfAs   oferuje Państwu usługę polegającą na całkowitym lub częściowym przejęciem prac związanym z naliczaniem płac i prowadzeniem kadr.

Dzięki odelegowaniu tego obowiązku Grupie ProfAs  zyskują Państwo zmniejszenie kosztów administracyjnych oraz pełną gwarancje tego, że usługa zostanie fachowo wykonana. Nasza Firma  zapewnia poufność wynagrodzeń i pomoc w zakresie doradztwa kadrowego.

Administracja dokumentacją kadrową:

 • przygotowanie, przechowywanie i aktualizacja teczek osobowych
 • prowadzenie bazy danych kadrowych pracowników w programie kadrowo–płacowym
 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunków pracy
 • monitorowanie okresu ważności umów tymczasowych, badań lekarskich, szkoleń
 • przygotowywanie raportów kadrowych zgodnie z wymaganiami Klienta

Administracja wynagrodzeniami z tytułu umów o prace i umów cywilno prawnych:

 • naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi zgodnie z regulaminem pracy i wynagrodzeń oraz przepisami prawa pracy
 • sporządzanie RMUA, kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u, US
 • dokonywanie przelewów na rachunki pracowników lub przekazanie zbiorczej listy przygotowanych elektronicznie przelewów do dyspozycji osobie upoważnionej
 • uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy

Grupa ProfAs gwarantuje:

 • kompleksowe i terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań i obowiązków
 • poufność danych kadrowych
 • szybki dostęp do informacji o pracownikach