Grupa ProfAs specjalizuje się w rekrutacji i selekcji kandydatów od 2000 roku. Rekrutujemy na stanowiska średniego i wyższego szczebla.

Na Państwa zlecenie Zespół wyspecjalizowanych Konsultantów wyszuka potencjalnych Kandydatów, spełniających podane przez Państwa kryteria. Grupa ProfAs Sp. z o. o. działa na zasadzie "success - fee", co oznacza, że pobieramy opłatę w momencie, gdy proces rekrutacyjny zakończy się sukcesem.

Przebieg rekrutacji:

 • określenie indywidualnych wymagań i oczekiwań Klienta
 • zamieszczanie ogłoszeń
 • direct search, head hunting
 • selekcja aplikacji
 • rozmowa rekrutacyjna - sprawdzamy podane przez Klienta kompetencje, wspierając się testami psychologicznymi i innymi narzędziami rekrutacyjnymi (m. in. Test Hogan Assessment System, Kwestionariusz IP121)
 • stworzenie profilu zawodowego Kandydata

Gwarantujemy Państwu:

 • dostęp do bazy Kandydatów
 • profesjonalne metody i narzędzia wyszukiwania i oceny kandydata
 • doradztwo w zakresie rekrutacji i sytuacji na rynku pracy
 • poufność i dyskrecję w procesie rekrutacji
 • kilku miesięczną gwarancję na naszego Kandydata
 • fachową i rzetelną obsługę

Testy Hogan Assessment System powstały na bazie wieloletnich i wieloośrodkowych badań dotyczących szczegółowej analizy tych cech, które są kluczowe w efektywnej selekcji, ocenie, rozwoju oraz planowaniu ścieżki zawodowej.

Hogan jest to system diagnozy pozwalający na określenie:

 • mocnych i słabych stron,
 • predyspozycji i ograniczeń danej osoby w osiąganiu sukcesu, a także jej postaw i wartości,
 • dostarcza najbardziej zaawansowanego poziomu wiedzy i technologii, w zakresie oceny potencjału indywidualnego w celu zwiększenia efektywności jednostek i organizacji.

Hogan Assessment Systems to inwestycja finansowa Klienta dająca wymierny efekt w postaci:

 • zmniejszenia rotacji pracowników
 • redukcji absencji
 • zminimalizowania rezygnacji z pracy ("zatrzymanie najlepszych")
 • spadku ilości nietrafionych decyzji selekcyjnych
 • zwiększenia efektywności inwestycji szkoleniowych 
 • zwiększenia efektywności pracowników, zespołu
 • wzrostu satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • zabezpieczenia obsady dla kluczowych stanowisk firmy
 • usprawnienia komunikacji wewnętrznej w firmie
 • z racjonalizowania formy, sposobu i wartości poszczególnych elementów systemu wynagrodzenia i motywowania pracowników

Kwestionariusz IP121 jest oryginalnym, zinformatyzowanym narzędziem do:

 • profilowania osobowości zawodowej, w tym diagnozy zadatków do rozwijania kompetencji zawodowych
 • bazuje na modelu pięcioczynnikowym (popularnie zwanym Wielką Piątką)
 • dostarcza rzetelnych informacji użytecznych zarówno w kontekście selekcji zawodowej jak i wspierania rozwoju zawodowego i kierowania karierą

Obszary zastosowań kwestionariusza:

 • selekcja zawodowa
 • alokacja personelu i derekrutacja
 • identyfikacja talentów
 • analiza potrzeb rozwoju pracowników
 • planowanie indywidualnej ścieżki kariery oraz tworzenie planów sukcesji
 • budowanie, komponowanie zespołów

Firmy i osoby indywidualne zainteresowane skorzystaniem z narzędzi proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Soin: agnieszka.soin@profas.com.pl, tel. 504 774 921.