Gdy aplikujesz na dane stanowisko oprócz CV wyślij koniecznie list motywacyjny. List motywacyjny powinien być bardzo starannie dostosowany do oferowanego stanowiska. Nie popełniaj błędu, wysyłając taki sam "seryjny" list do kilku potencjalnych pracodawców.

List motywacyjny powinien być:

  • krótki, przekonujący i oryginalny
  • zawierać podstawowe dane: nadawca, adres, miejscowość i data, przywitanie, cel, motywację, podsumowanie i podpis
  • jasno i rzetelnie wyjaśnić dlaczego zatrudnienie właśnie Ciebie na tym stanowisku przyniesie firmie korzyść
  • prezentować Twoje atuty: przedstawiaj siebie w pozytywnym świetle