Usługa ta polega na zatrudnieniu przez ProfAs i delegowaniu do wskazanej siedziby Klienta osoby lub osób na konkretne stanowisko/a pracy.

Ten typ usług stosowany jest w przypadku:

 • braku wolnych etatów w firmie
 • braku zezwolenia na zatrudnienie dodatkowych osób do wykonania konkretnych, czasowo określonych prac w firmie / wprowadzanie i archiwizacja danych, czynności księgowe etc/.

Następstwem zastosowania outsourcingu są konkretne korzyści dla Zleceniodawcy:

 • przeniesienie kosztów zatrudnienia delegowanych pracowników  z budżetu personalnego na budżet administracyjny;
 • możliwość uniknięcia kosztów dodatkowych wynikających  z bezpośredniego zatrudnienia przez firmę w postaci pakietów socjalnych, bonusów + innych form wynagradzania pracowników firmy (np. w przypadku stanowisk kierowniczych, gdzie świadczenia tego typu stanowią b. duży procent, stosuje się często kontrakty w ramach outsourcingu)
 • obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo – płacową i przejęcie wszelkich działań z nią związanych przez Zleceniobiorcę;
 • uniknięcie kosztów szkoleń personelu związanych z wprowadzanymi, zmianami prawno – finansowymi
 • przejęcie przez Zleceniobiorcę pełnej odpowiedzialności prawno – finansowej, wynikającej z zatrudniania delegowanych pracowników.

Stanowiska obsadzane w ramach usług outsourcingu:

 • Wszelkie stanowiska administracyjne
 • Stanowiska pomocnicze i fizyczne
 • Stanowiska merytoryczne / wszelkie poziomy i działy /
 • Stanowiska menedżerskie

Informacje Dodatkowe

W ramach świadczonej usługi jesteśmy przygotowani do udzielenia wszelkich wskazówek dotyczących planowania wysokości wynagrodzenia brutto dla osób mających objąć konkretne stanowiska pracy w firmie Klienta. Każdy z projektów outsourcingu prowadzonych przez naszą firmę jest projektem indywidualnym, przygotowanym pod kątem specyficznych potrzeb firmy składającej zlecenie. Konkrety dotyczące wyboru formy współpracy, rodzajów umów podpisanych z delegowanymi pracownikami są zawsze maksymalnie dopasowane do oczekiwań każdego Klienta i uzgadniane w trakcie szczegółowych negocjacji tak, aby korzyści ze współpracy były optymalne.